Kroužky

Kroužky

I letos jsem si pro Vás připravili celou řadu zájmových kroužků. A na co se můžete těšit?

Přírodovědný kroužek Kuchařský kroužek
Každou středu od 15 do 17 hodin v klubovně Každé úterý od 15:30 v kuchyňce pod klubovnou
Sportovní kroužek Turistický kroužek
Každý čtvrtek od 18 hodin v hale Rudolf. Huť v Dubí 2 Jednou měsíčně dle pozvánky