Kroužky

Kroužky

I letos jsem si pro Vás připravili celou řadu zájmových kroužků. A na co se můžete těšit?

Přírodovědný kroužek Kuchařský kroužek
Každou středu od 15 do 17 hodin v Baráčku u potoka


Info 607726856 Liška nebo 607591523 Lasička

Každé úterý od 15:30 v kuchyňce pod klubovnou


Info u Libušky a Alenky (tel. bude doplněn)

Sportovní kroužek Turistický kroužek
Každý čtvrtek 18:00 až 19:00 v hale v bývalém centru v Dubí 1 u školy


Info 733 763 996 u Lukáše, Danka a Barči

Převážně víkendy, pro více info sledujte naše stránky